ΕΝ ΘΕΩ

Εναρμονισμένα εν Θεώ

Φεβρουάριος 13, 2017 στις 17:20 μμ

Είπε Γέρων: «Πολλές φορές το Θέλημά Του δεν μας φαίνεται ούτε δίκαιο, ούτε μας ταιριάζει, ούτε μας αρέσει…