ΕΚΟΝΕΣ

Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ορθοδοξίας απαυγάσματα

Μάρτιος 5, 2017 στις 18:02 μμ

Του Χριστάκη Ευσταθίου, Θεολόγου «Ραββί, συ ει ο Υιός του Θεού, συ ει ο βασιλεύς του Ισραήλ» Πρώτη Κυριακή των […]