εκκλησιαστικοί υπάλληλοι

Με το νέο έτος όλοι οι εφημέριοι και εκκλησιαστικοί υπάλληλοι στις ΑΠΔ του ΙΚΑ για τον ΕΦΚΑ

19 Δεκεμβρίου, 2016 στις 10:23 πμ

Από 1-1-2017 όλοι οι εφημέριοι και  στις ΑΠΔ του ΙΚΑ για τον ΕΦΚΑ.