ΕΦΚΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΦΚΑ: Οδηγίες για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση

Μάιος 19, 2017 στις 14:38 μμ

Οι βασικές προϋποθέσεις για να υπαχθεί ο ασφαλισμένος στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) είναι να έχει πραγματοποιήσει υποχρεωτική ασφάλιση […]