ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ερωτήματα σε θέματα δογματικά

Σεπτέμβριος 27, 2017 στις 12:25 μμ

Του Αρχιμανδρίτη, Ιακώβου Κανάκη «Γιατί ενανθρώπισε ο Υιός και όχι ο Πατέρας ούτε το Πνεύμα και τι κατόρθωσε με την […]