ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ

Αυτές είναι οι Δέκα Εντολές του Κυρίου

Αύγουστος 24, 2017 στις 10:02 πμ

Οι εντολές αυτές είναι: 1 «Εγώ ειμι Κύριος ο Θεός σου. Ουκ έσονταί σοι θεοί έτεροι πλήν εμού».