Χριστουγεννιάτης

Δεκέμβρης ή Χριστουγεννιάτης

Δεκέμβριος 1, 2016 στις 21:18 μμ

Δεκέμβριος. Ο δέκατος μήνας πριν γίνει η μεταρρύθμιση του ρωμαϊκού ημερολογίου από τον Ιούλιο Καίσαρα. Γι’ αυτό και οι Ρωμαίοι […]