ΑΡΝΗΣΗ ΘΕΟΥ

Η άρνηση της ύπαρξης του Θεού

Μάιος 18, 2017 στις 21:12 μμ

Κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι η απιστία. Η δυσκολία δηλ. να δεχθούμε ότι πάνω από εμάς βρίσκεται, όχι απλά […]