ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΣΩΓΡΟΝΙΟΣ

Η προσευχή υπερνικά το αδιέξοδον της τραγωδίας

Νοέμβριος 21, 2017 στις 20:15 μμ

Του Αρχιμανδρίτη Σωφρόνιου Επιτυχών του σκοπού αυτού είδεν ότι δεν έλαβεν εκείνο, όπερ ανέμενε: «Κατέλαβον την υψίστην εξουσίαν …, αλλά […]