ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ

Αντίχριστοι εμπρός στα Χριστούγεννα;

Δεκέμβριος 8, 2018 στις 12:30 μμ

Αντίχριστοι – Χριστούγεννα: Κατόπιν υποδείξεως κληρικού της πόλεως, διαπιστώθηκε ότι ανακοινώθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Ηλιούπόλεως, εκδήλωση με αποκρυφιστικές […]

Aντίχριστοι εν τω μέσω ημών;

Μάιος 13, 2018 στις 18:02 μμ

Ο αντίχριστος θα έλθη στον καιρό του. Θα προηγηθή όμως μια γενική αποστασία. Το μέγιστο μέρος των ανθρώπων θα εγκαταλείψουν […]