ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΖΩΗ

«Κάθε ένας θα αποκομίση και θα απολαύση ανάλογα με όσα με το σώμα έπραξε…»

Ιούλιος 15, 2017 στις 15:20 μμ

Εκεί δεν συμβαίνει όπως εδώ, όπου άλλοι με χρήματα, άλλοι με τρόφιμα και άλλοι με παρηγορητικούς λόγους μας παρηγορούν, αλλά […]