ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΦΙΟΥ

«Εν αρεταίς εκλάμποντες και πίστει ορθή»

Απρίλιος 11, 2017 στις 23:34 μμ

Γράφει ο Φώτης Μιχαήλ, ιατρός «Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν, τας λαμπάδας εαυτών ευτρεπίσωμεν, εν αρεταίς εκλάμποντες και πίστει όρθή, ίνα […]