ΑΓΙΟΣ ΟΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Αγιο Όρος: Θεοφάνεια σήμερα στον Αθωνα

Ιανουάριος 19, 2017 στις 15:51 μμ

Τα Αγια Θεοφάνεια εορτάζονται σήμερα στο Αγιο Ορος αλλά και στις Εκκλησίες που ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο.