ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ

Ισχύει για τους Αγίους μας το «πανταχού παρών»;

Νοεμβρίου 23, 2016 στις 21:06 μμ

Μέγας Βασίλειος: Πανταχού παρών οι Αγιοι Από τον Μέγα Βασίλειο μαθαίνουμε ότι οι Άγιοι «πανταχού προφθάνουν, όχι όμως κατά φύσιν […]