5 ΙΟΥΝΙΟΥ

5 Ιουνίου: Εορτή του Αγίου Πνεύματος

Ιούνιος 5, 2017 στις 0:05 πμ

«…Καί εις το πνεύμα το άγιον, το κύριον και ζωοποιόν, το εκ του πατρός εκπορευόμενον, το συν πατρί και υιώ […]