15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

15 Απριλίου: Μεγάλο Σάββατο – Η ταφή του Κυρίου

Απρίλιος 15, 2017 στις 0:05 πμ

Μάτην φυλάττεις τον τάφον, κουστωδία. Ου γαρ καθέξει τύμβος αυτοζωΐαν.