12μηνη

Πηγή 12μηνης προσέλκυσης επισκεπτών ο προσκυνηματικός τουρισμός

1
Νοεμβρίου 25, 2013 στις 13:18 μμ

Με την κοινή διαπίστωση ότι ο θρησκευτικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει πηγή 12μηνης προσέλκυσης επισκεπτών και τουριστών ολοκληρώθηκαν οι διήμερες […]