112

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 112 ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

sos 112
Φεβρουάριος 3, 2011 στις 18:43 μμ

Είναι ο Πανευρωπαϊκός αριθμός εκτάκτου ανάγκης (ενιαίος για αστυνομία, Ασθενοφόρο ή πυροσβεστική) και αντικαθιστά όλους τους αριθμούς που χρησιμοποιούσαμε μέχρι […]