Όταν ο άνθρωπος λέει την «ευχή» δεν μπορεί να εκδηλώνεται

Όταν ο άνθρωπος λέει την «ευχή» δεν μπορεί να εκδηλώνεται

.
Δεκέμβριος 10, 2013 στις 13:30 μμ

Όταν ο άνθρωπος λέει την «ευχή» (Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με), δεν μπορεί να εκδηλώνεται, να φωνάζει και να μιλάει. […]

Όταν ο άνθρωπος λέει την «ευχή» δεν μπορεί να εκδηλώνεται

.
Σεπτέμβριος 11, 2013 στις 11:48 πμ

Όταν ο άνθρωπος λέει την «ευχή» (Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με), δεν μπορεί να εκδηλώνεται, να φωνάζει και να μιλάει. […]