Ω δύναμις δακρύων! – Προσευχή

Ω δύναμις δακρύων! – Προσευχή

.
Οκτώβριος 24, 2013 στις 12:18 μμ

Δώρησαι λοιπόν, Δέσποτα, εις εμέ τον ανάξιον, δάκρυα καθ’ εκάστην, και δύναμιν, διά να φωτισθή η καρδία μου εν προσευχή […]