ψυχοσωματικά

Οι δυσάρεστες ειδήσεις οδηγούν σε ψυχοσωματικά προβλήματα

15
Σεπτέμβριος 9, 2012 στις 11:15 πμ

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Έρβαϊν, οι οποίοι αξιολόγησαν την ψυχική και σωματική υγεία 1.322 εθελοντών τις εβδομάδες […]