ψυχική

Μουσική και ψυχική διάθεση (Μ. Βασιλείου)

15
Σεπτέμβριος 9, 2013 στις 11:05 πμ

α. Κι αν κανείς, από εκείνους που γίνονται θηρία από το θυμό, αρχίσει να ψέλνει τους ψαλμούς, αμέσως φεύγει η […]

Μετάνοια και ψυχική υγεία κατά τον Ι. Χρυσόστομο

15
Μάιος 8, 2013 στις 8:55 πμ

Ο Ψυχικός Θάνατος Αμαρτία: η σκληρή πραγματικότητα θανάτου Μία τραγική πραγματικότητα για κάθε άνθρωπο είναι το γεγονός της αμαρτίας. Το […]