ΨΑΛΤΗΡΙΟ

Τι είναι το «ΨΑΛΤΗΡΙΟ»;

15
Ιανουάριος 16, 2014 στις 12:00 μμ

Tο «Ψαλτήριον», αν και είναι ποίημα που γράφηκε πριν την έλευση του Θεού στον κόσμο, ευφραίνει τις ψυχές όλων των […]