Χριστώ

Τα πνευματικά υλικά της εν Χριστώ οικοδομής

15
Σεπτέμβριος 3, 2013 στις 10:40 πμ

Όταν κτίζουμε πάνω στο θεμέλιο της Εκκλησίας την πνευματική μας ζωή χρειάζεται προσοχή στα υλικά που χρησιμοποιούμε. Ο απόστ. Παύλος […]

«Δεύτε προσκυνήσωμεν, και προσπέσωμεν Χριστώ»

15
Ιούνιος 25, 2013 στις 8:52 πμ

Απλά, αθόρυβα, η λατρεία της καρδίας εκφράζεται με την κίνηση του σώματος – υπόκλιση στο μεγαλείο της του Χριστού παρουσίας. […]