ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

«Το παν είναι η Χάρις του Θεού»

Ιούλιος 31, 2016 στις 15:02 μμ

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ «Αυτοί που δεν είναι καλά πνευματικά, είναι μερικοί ιερωμένοι που σπουδάζουν ψυχολογία, […]