ΧΑΜΕΝΗ

Πατρικές Νουθεσίες τού Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη

Ιούλιος 6, 2016 στις 11:39 πμ

Έχετε πίστιν Θεού. Αιτείτε και δοθήσεται υμίν. Αυτή η πίστη με βοηθάει και με σώζει 70 χρόνια. Καμιά προσευχή, παιδιά […]