Φιλίππου

Η κάρα του Αποστόλου Φιλίππου

15
Οκτώβριος 9, 2013 στις 12:30 μμ

Ο Απόστολος Φίλιππος καταγόταν από την Βησθαϊδά της Γαλιλαίας, από όπου καταγόταν ο Ανδρέας και ο Πέτρος, ίσως και ο […]