υποχωρούν

Για τους βλάσφημους λογισμούς

Ιούλιος 16, 2016 στις 9:58 πμ

ΠΩΣ ΥΠΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ  «Βρήκαμε τον στάρετς, διηγείται ο Ιβάν, να δουλεύη με το δικέλλι στην πρασιά. Του Βάλαμε […]