ΥΠΟΠΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ

Σκλήρυνση κατά πλάκας: 110 τα «ύποπτα» γονίδια

1
Οκτώβριος 2, 2013 στις 20:30 μμ

Οι επιστήμονες κατάφεραν να κατανοήσουν καλύτερα το γενετικό υπόβαθρο της πολλαπλής σκλήρυνσης, τα συμπτώματα και οι επιπτώσεις της οποίας είναι […]