ΤΡΟΦΙΜΟΣ

Εορτή των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδωντος

15
Σεπτέμβριος 18, 2013 στις 21:07 μμ

Γιορτάζουμε σήμερα 19 Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδωντος. Και οι τρεις Άγιοι, μαρτύρησαν επί βασιλέως Πρόβου […]

Εορτή του Αγίου Αριστάρχου και των συν αυτώ Μαρτυρησάντων

15
Απρίλιος 13, 2013 στις 21:07 μμ

Γιορτάζουμε σήμερα 14 Απριλίου, ημέρα μνήμης των Αγίων Αριστάρχου, Πούδη και Τροφίμου από τους εβδομήντα Αποστόλους. Ήταν και οι τρεις […]

Εορτή των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδωντος

15
Σεπτέμβριος 18, 2012 στις 21:07 μμ

Γιορτάζουμε σήμερα 19 Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδωντος, ας πούμε λίγα λόγια: Και οι τρεις Άγιοι, […]

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ, ΠΟΥΔΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ,ΠΟΥΔΗΣ,ΤΡΟΦΙΜΟΣ
Απρίλιος 13, 2011 στις 23:03 μμ

Γιορτάζουμε σήμερα 14 Απριλίου, ημέρα μνήμης των Αγίων Αρίσταρχου, Πούδη και Τρόφιμου των Αποστόλων, ας πούμε λίγα λόγια: Αυτοί οι […]