ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ανάμνηση του Θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χωναίς

Σεπτέμβριος 5, 2016 στις 21:05 μμ

ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΙΣ ΧΩΝΑΙΣ Την ανάμνηση του Θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χωναίς (ή Κολασσαίς) τιμά σήμερα, 6 […]

Ανάμνηση του Θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χωναίς

Σεπτέμβριος 5, 2016 στις 21:05 μμ

ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΙΣ ΧΩΝΑΙΣ Την ανάμνηση του Θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χωναίς (ή Κολασσαίς) τιμά σήμερα, 6 […]