ΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

Τρία Κοινωνικά Παντοπωλεία από την Ι.Μ.Ταμασού

1
Δεκέμβριος 13, 2012 στις 9:24 πμ

Η Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής αποφάσισε όπως λειτουργήσει το θεσμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε τρία σημεία στη Μητροπολιτική της Περιφέρεια […]