Το πανίσχυρο όπλο

Το πανίσχυρο όπλο

Μάιος 24, 2016 στις 18:34 μμ

Ρώτησαν τόν Αββά Λογγίνο: – Ποιά αρετή είναι η μεγαλύτερη απ᾿ όλες; Καί απάντησε: