ΤΟΠΙΑ

«Τοπία» από ψυχικές διαδρομές

1
Ιούλιος 10, 2013 στις 13:42 μμ

Η προσευχή ξεκινά ως μία προσπάθεια να στρέψουμε τον Θεό στο δικό μας θέλημα. Η πρώτιστη και κύρια λειτουργία της […]