ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑ

Οι Ευχές της Γονυκλισίας της Πεντηκοστής στο πρωτότυπο και σε μετάφραση

Ιούνιος 4, 2017 στις 12:34 μμ

Έτι και έτι, κλίναντες τα γόνατα, του Κυρίου δεηθώμεν. Και ημών κλινόντων τα γόνατα επί γης, και ασκεπών όντων, αναγινώσκει […]

Τι είναι η γονυκλισία και πότε επιτρέπεται

Σεπτέμβριος 29, 2016 στις 13:51 μμ

Η γονυκλισία είναι ένα ζήτημα γύρω από το οποίο έχουν αναπτυχθεί διάφορες απόψεις. Τί όμως σημαίνει γονυκλισία και άραγε υπάρχει […]