τελείται

Πότε (δεν) τελείται…

Απρίλιος 6, 2016 στις 16:42 μμ

ΒΑΠΤΙΣΜΑ Το ιερό μυστήριο του Βαπτίσματος, λόγω του χαρμόσυνου χαρακτήρα του, συνιστάται να τελείται ημέρα Κυριακή. Επικράτησε όμως για πρακτικούς […]