Τα διακονήματα στη Μοναχική ζωή ΙΑναλυτική λίστα)

Τα διακονήματα στη Μοναχική ζωή (Αναλυτική λίστα)

Μάιος 23, 2013 στις 11:45 πμ

Ο μοναχισμός έχει μοναδικό σκοπό τη μίμηση του Χριστού και την »εν Χριστώ» ζωή. Στο μοναχισμό μπορεί, εάν θέλει κάποιος, […]