Τα άμφια των ιεροπαίδων

Τα άμφια των ιεροπαίδων…

.
Νοεμβρίου 18, 2013 στις 17:00 μμ

Τα παιδιά που διακονούν μέσα στο Άγιο Βήμα, φορούν κι αυτά τα δικά τους άμφια, το στιχάριο και την ζώνη. […]