ΤΑΦΗ Ή ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Ταφή ή καύση των νεκρών;

Μάιος 12, 2014 στις 12:10 μμ

Στις ημέρες μας ανέκυψε έντονα και το θέμα της καύσεως των νεκρών αντί της ταφής. Τα επιχειρήματα που επιστρατεύουν οι […]