σωματική

Η σωματική άσκηση δεν είναι ίδια για όλους

15
Ιανουάριος 17, 2014 στις 11:30 πμ

Ήταν κάποτε ένας μοναχός, Ρωμαίος την καταγωγή, πού είχε απο­κτήσει μεγάλο αξίωμα στο παλάτι, και εγκαταστάθηκε σε μία σκή­τη πού […]

Η σωματική άσκηση δεν είναι ίδια για όλους

15
Ιούλιος 29, 2013 στις 9:48 πμ

Ήταν κάποτε ένας μοναχός, Ρωμαίος την καταγωγή, πού είχε απο­κτήσει μεγάλο αξίωμα στο παλάτι, και εγκαταστάθηκε σε μία σκή­τη πού […]