συντάξεσ

Συμφωνία Εκκλησίας Κύπρου-Ταμείou Συντάξεων ΑΗΚ

1
Σεπτέμβριος 19, 2013 στις 6:27 πμ

του Ανδρέα Κωστουρή Συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Συντάξεων της ΑΗΚ και της Εκκλησίας της Κύπρου έχει επέλθει σύμφωνα με πληροφορίες […]