ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

Σύνοδος Καθολικών Επισκόπων: Η χώρα θα συνεχίσει να πλήττεται από υψηλή ανεργία μέχρι το 2020

1
Μάιος 13, 2013 στις 17:43 μμ

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και ιδίως η ανεργία πρόκειται να συνεχίσουν να πλήττουν την Ιταλία μέχρι το 2020, σύμφωνα […]