ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ

Παιδεία και Προσευχή

Ιούλιος 11, 2016 στις 12:02 μμ

Toυ Αρχιµ.Χρυσόστ.Παπαθανασίου Ιεροκήρυξ Καθεδρ.Ι.Ν. Αθηνών ∆εν υπάρχει µεγαλειωδέστερος συνδυασµος της προσευχής µε την παιδεία.