ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Γέροvτας Ιάκωβος Τσαλικης: Η θέση του για τις συμπροσευχές με ετεροδόξους

Ιούνιος 22, 2016 στις 11:43 πμ

«Ο­ταν ε­μει­νε γι­α δι­α­νυ­κτε­ρευ­ση στο Μο­να­στη­ρι ε­νας πα­πι­κος, ο Γε­ρον­τας του φερ­θη­κε με α­γα­πη. Ο ε­πι­σκε­πτης η­ταν κα­λο­προ­αι­ρε­τος και ει­χε […]