συμβολίζουν

Τι συμβολίζουν τα σήμαντρα και τα τάλαντα

Απρίλιος 6, 2016 στις 13:55 μμ

Ο ήχος συμβολίζει την διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα βήματα του Θεού μέσα στον Παράδεισο, όταν επισκεπτόταν τους πρωτοπλάστους αλλά, […]