Συγχωρητικότητα

Δύο ιστορίες για τη συγχωρητικότητα

Ιούνιος 24, 2016 στις 17:45 μμ

Στην Αντιόχεια της Ανατολής, στα χρόνια του αυτοκράτορα Ουαλεριανού, ζούσαν ο ιερέας Σαπρίκιος και ένας φίλος του, ο Νικηφόρος. Ο […]

Ο μανδύας της Συγχωρητικότητας

15
Σεπτέμβριος 26, 2013 στις 10:45 πμ

«Ο άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο πρώτος Χριστιανός Αυτοκράτορ, μετά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, στη Νίκαια (325), προσκάλεσε όλους τους […]