ΣΥΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

«Πιστεύω, ενώ βλέπω…»

Αύγουστος 10, 2016 στις 17:41 μμ

Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ Καθώς απαγγέλλουμε το Σύμβολο της Πίστεως ζούμε κάθε φορά το μυστήριο της Εκκλησίας. Λέμε: «Πιστεύω […]