Σπετσών και Αιγίνης Προκοπίου

3 Σεπτεμβρίου 1953: η ανακομιδή των τιμίων λειψάνων υπό του αοιδίμου Μητροπολίτου Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης Προκοπίου

.
Σεπτέμβριος 3, 2013 στις 11:51 πμ

3 Σεπτεμβρίου του έτους 1953 ηνοίχθη ο τάφος, εκ του οποίου εξήλθεν άρρητος ευωδία »υπέρ πάντα τα αρώματα». Εδαπάνησε αφειδώς […]