σημείο

Κάνω τον σταυρό μου

Σεπτέμβριος 14, 2016 στις 15:35 μμ

Μια από τις πρώτες κινήσεις που κάνει ο χριστιανός κάθε μέρα που ξυπνάει και από τις τελευταίες πριν κοιμηθεί, είναι […]

Κάνω τον σταυρό μου

Σεπτέμβριος 14, 2016 στις 15:35 μμ

Μια από τις πρώτες κινήσεις που κάνει ο χριστιανός κάθε μέρα που ξυπνάει και από τις τελευταίες πριν κοιμηθεί, είναι […]

Πως και γιατί κάνουμε το σημείο του Σταυρού; Τι συμβολίζει;

15
Ιούλιος 24, 2013 στις 11:01 πμ

1) Ο Σταυρός τον οποίον τυπούμεν κάθε μέρα στο σώμα μας, τυπούται με τον εξής τρόπο: Ενωμένοι οι τρεις πρώτοι […]

Μέγα σημείο η αλλοίωση των καιρών και των νόμων… (βλ. Δανιήλ Ζ΄25)

15
Μάρτιος 15, 2013 στις 10:47 πμ

Η τηλεόραση δεν είναι το μόνο μέσο που ευθύνεται για τη διαστροφή της κοινωνίας μας, είναι όμως σίγουρα το πιο […]