σίμωνος πέτρα

ΥΜΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑΣ

ΥΜΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑΣ
Μάιος 3, 2010 στις 13:29 μμ

Ψαλτήριον τερπνόν 01 Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω {mp3}123456{/mp3} 02 Κύριε ο Κύριος {mp3}1234567{/mp3} 03 Κύριος ποιμαίνει με {mp3}132{/mp3} 04 Άσατε […]